Cập nhật lúc: 15/01/21 12:08 PM

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021

Ngày 14/01/2021, Viện Sinh học Nhiệt đới đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021.

Tham dự hội nghị, về phía khách mời có các đại diện từ các Viện thành viên thuộc Viện Hàn Lâm khu vực phía Nam, các Trường, Viện, Cơ quan, Tổ chức có quan hệ công tác với Viện. Về phía Viện Sinh học Nhiệt đới có sự tham dự đẩy đủ của toàn thể cán bộ viên chức Viện Sinh học Nhiệt đới.

Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Viện Sinh học nhiệt đới; Báo cáo tổng kết Công đoàn năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Các cán bộ, viên chức và khách mời tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến góp phần thành công của hội nghị. Các đại biểu đánh giá cao các kết quả đạt được của Viện Sinh học nhiệt đới trong năm 2020, trong đó nổi bất nhất là số lượng các công trình xuất bản trên các tạp chí quốc tế uy tín tăng cao.

Sau khi báo cáo tổng kết các hoạt động trong năm, Hội nghị đã bầu lại ban Thanh tra nhân dân cho nhiệm kỳ mới 2021-2022. Cũng trong chương trình, Hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020 gồm các quyết định khen thưởng cấp viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các quyết định khen thưởng cấp Viện Sinh học nhiệt đới. Hội nghị kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao thực hiện các nhiệm vụ năm 2021.