Cập nhật lúc: 7/02/14 7:11 AM

Hội nghị khoa học Viện Sinh học Nhiệt đới 2012

Ngày 10 tháng 8 năm 2012, Viện Sinh học Nhiệt đới đã long trọng tổ chức Hội nghị khoa học tại cơ sở chính của Viện ở Thủ Đức, nhằm tổng kết và đánh giá các hoạt động nghiên cứu từ năm 2009 – 2011 của Viện. Đến tham dự hội nghị là các đại biểu từ các Viện, Trường, Sở Khoa học Công nghệ các tỉnh, Tạp chí chuyên ngành, các đối tác cùng với đông đảo cán bộ nghiên cứu khoa học của Viện.

Trong phiên họp toàn thể vào buổi sáng, hội nghị đã được giới thiệu các báo cáo về những thành tựu nổi bật và định hướng phát triển của các hướng nghiên cứu chính của Viện cũng như trong mối quan hệ với các đối tác.

Trong phiên báo cáo chuyên môn có 20 báo cáo miệng và 30 báo cáo poster tham dự, giới thiệu các công trình nghiên cứu của các bộ phận chuyện môn trong các lỉnh vực sinh học cơ bản và ứng dụng.

Hội nghị cũng đã xuất bản được một tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học của Viện với 86 công trình và một chuyên san tạp chí Sinh học, tập 34, gồm 43 công trình.

IMG_1907
 IMG_2039
IMG_2032
 IMG_1909 (1)