Cập nhật lúc: 15/06/13 3:45 PM

Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2013

Chương trình “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học”, MS: KC04/11-15 (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Viện Công nghệ sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)phối hợp tổ chức Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2013 vào ngày 27 tháng 9 năm 2013 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội.

Hội nghị có 6 tiểu ban chuyên môn:

  • Công nghệ gene
  • Công nghệ enzyme và hoá sinh
  • Công nghệ sinh học Y-Dược
  • Công nghệ sinh học vi sinh (bao gồm Vi sinh nông nghiệp, Vi sinh công nghiệp thực phẩm và Vi sinh môi trường)
  • Công nghệ sinh học thực vật
  • Công nghệ sinh học động vật.

Các báo cáo tại Hội nghị được trình bày dưới dạng báo cáo tại hội trường và báo cáo treo bảng. Tất cả báo cáo của 2 dạng trên được đăng trong Tuyển tập báo cáo khoa học của Hội nghị. Thông tin chi tiết có thể tìm hiểu tại: http://www.ibt.ac.vn/ncbt2013 hoặchttp://kc04.vpct.gov.vn/.

Các mốc thời gian quan trọng

  • Đăng ký tham dự: 30-05-2013
  • Nộp toàn văn báo cáo: 30-06-2013
  • Hội nghị: 27-09-2013