Cập nhật lúc: 20/02/14 7:49 AM

Hội nghị Cán bộ Công chức Viên chức Viện Sinh học Nhiệt đới – 2012

Ngày 15 tháng 3 năm 2013, Viện Sinh học Nhiệt đới đã tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức Viên chức tại cơ sở ở Thủ Đức của Viện. Tham dự hội nghị, có các đại biểu đến từ cơ quan đại diện của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Viện.

TS. Hoàng Nghĩa Sơn, Viện trưởng, đã  báo cáo tổng kết các hoạt động trong năm 2012, cho thấy những nỗ lực và thành quả cao đạt được trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học của Viện.

Nhiều đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận cho các báo cáo của Viện, để rút kinh nghiệm những hạn chế còn tồn tại, cũng như đề xuất các ý tưởng, giải pháp hiệu quả nhằm xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ mới.

Hội nghị đã đề ra phương hướng và triển khai các hoạt động cho năm 2013. Cuối cùng Viện trưởng đã phát động thi đua và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu 2013.

 

 

dhccvc1

 

 

dhccvc2

dhccvc3