Cập nhật lúc: 2/09/23 11:07 AM

Ghi nhận mới bổ sung 3 loài cho hệ thực vật Việt Nam

Nhóm các nhà khoa học Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh; VQG Cúc Phương và VQG Phú Quốc đã phát hiện và công bố bổ sung 3 loài thực vật cho hệ thực vật Việt Nam gồm 1 loài thuộc họ Quao (Bignoniaceae), 1 loài thuộc họ Mua (Melastomataceae) và 1 loài thuộc họ Bìm bìm (Convolvulaceae). Các loài bổ sung này được công bố trên tạp chí chuyên ngành The Journal of Japanese Botany của Nhật Bản và Plant Science Today của Ấn Độ.

1. Nyctocalos brunfelsiiflorum Teijsm. & Binn. – Núc nác dây

Núc nác dây là loài thuộc họ Quao (Bignoniaceae) và được ghi nhận ở độ cao từ 100-600 m trong kiểu rừng thứ sinh của Vườn Quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình.

nb1 nb2
Đặc điểm nhận dạng loài Nyctocalos brunfelsiiflorum Teijsm. & Binn. – Núc nác dây

Đây là loài ghi nhận mới bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam, và được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành: The Journal of Japanese Botany, tập 91, số 5, trang 298-301, tháng 10/2016.     

2. Sonerila bokorense S.H. Cho & Y.D. Kim – Sơn linh bokor

Sơn linh bokor là loài thuộc họ Mua (Melastomataceae) và được ghi nhận ở độ cao 450 m trong kiểu rừng thường xanh của Vườn Quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.  

nb3 nb4
Đặc điểm nhận dạng loài Sonerila bokorense S.H. Cho & Y.D. Kim – Sơn linh bokor

Đây là loài ghi nhận mới bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam, và được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành: Plant Science Today, tập 3, số 4, trang 349–355, tháng 10/2016.

3. Erycibe citriniflora Griff. – Chân bìm

Chân bìm là loài thuộc họ Bìm bìm (Convolvulaceae) và được ghi nhận ở độ cao 40 m trong kiểu rừng thường xanh của Vườn Quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

nb6 nb5
Đặc điểm nhận dạng loài Erycibe citriniflora Griff. – Chân bìm

Đây là loài ghi nhận mới bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam, và được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành: Plant Science Today, tập 3, số 4, trang 349–355, tháng 10/2016.

 

                                                          Nguồn tin: Đặng Văn Sơn – Viện Sinh học nhiệt đới