Cập nhật lúc: 31/03/22 11:49 AM

CÔNG ĐOÀN – ĐOÀN THANH NIÊN

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017 – 2022

1. Nguyễn Thị Như Quỳnh – Chủ tịch

2. Trần Trọng Tuấn – Phó chủ tịch

3. Trần Cẩm Tú – Phó chủ tịch

4. Lê Thị Ánh Hồng – Ủy viên.

5. Phan Tường Lộc – Ủy viên.

6. Nguyễn Văn Tú –  Ủy viên.

7. Trần Quang Vinh – Ủy viên.

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2022-2024

1. Vũ Thị Tuyết Nhung, Bí thư.

2. Trần Thành Thái, Phó Bí thư.

3. Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú, Ủy viên

4. Đỗ Đức Thăng, Ủy viên

5. Nguyễn Đăng Hoàng Vũ, Ủy viên.

Số đoàn viên: 32, trong đó 60% nữ, 65% đoàn viên có trình độ Sau đại học (2 Tiến sĩ).