Cập nhật lúc: 11/12/15 9:54 AM

CƠ SỞ LINH TRUNG

ĐỊA CHỈ: 9/621 XA LỘ HÀ NỘI, KP. 6, P. LINH TRUNG, QUẬN THỦ ĐỨC, TP. HCM

Cơ sở Thủ Đức là trụ sở chính của Viện Sinh học Nhiệt đới. Nơi đây bao gồm khu vực hành chính của Viện, các Bộ phận chuyên môn nghiên cứu Sinh học Thực nghiệm và các nhà xưởng.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH:

TD4 TD2
TD1 TD6

 

Các bài viết liên quan: