Cập nhật lúc: 17/06/13 7:35 AM

Cơ sở dữ liệu về khu hệ cá TP. Hồ Chí Minh

Đề tài: “Khảo sát và xây dựng cơ sở dữ liệu và khu hệ cá ở các vùng nước nội địa TP. Hồ Chí Minh” do Viện Sinh học Nhiệt đới chủ trì thực hiện, thuộc chương trình Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh,  nhằm khảo sát và xây dựng cơ sở dữ liệu về cá ở khu vực TP. Hồ Chí Minh.

Đề tài đã khảo sát, thu thập, phân tích và xác định được 215 loài cá thuộc 135 giống, 65 họ của 18 bộ cá khác nhau ở nội vùng TP. Hồ Chí Minh. Trong 215 loài ghi nhận được, có 207 loài đã xác định được tên khoa học đầy đủ và 8 loài chỉ mới định danh tới giống – có khả năng là những loài mới hoặc ghi nhận mới cho khu hệ cá Việt Nam; 8 loài cá quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và đề xuất thêm 3 loài khác vào Sách đỏ Việt Nam; 8 loài và giống cá lần đầu tiên ghi nhận mới cho khu hệ cá Việt Nam; bổ sung thêm 60 loài cá vào danh mục cá ở TP. Hồ Chí Minh.

Đề tài cũng đã xây dựng cơ sở dữ liệu về 207 loài cá với các đặc điểm nhận dạng, phân bố, thức ăn, sinh học – sinh thái và được đăng tải lên trang webhttp://www.vnfishbase.org.vn/ tạo cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc tìm kiếm, nghiên cứu, học tập cùng với bộ mẫu vật 207 loài lưu giữ tại Phòng Tiêu bản cá, Bảo tàng Viện Sinh học nhiệt đới. Ngoài ra, đề tài còn nghiên cứu được đặc điểm sinh học – sinh thái cơ bản của 5 loài cá có giá trị kinh tế cho khu vực và đoạt giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2012 (VIFOTEC).

catraotrao_Dong

Cá trao tráo – Albulichthys albuloides (Bleeker, 1853), loài cá ghi nhận mới cho Việt Nam

camangrogiacu_Dong

Cá mang rổ gia cu – Toxotes jaculatrix  (Pallas, 1767), loài cá ghi  nhận mới cho Việt Nam

tiebanmauvathoanthien_Dong

Tiêu bản mẫu vật tại phòng tiêu bản cá

Tin bài và ảnh: ThS. Nguyễn Xuân Đồng