Cập nhật lúc: 15/06/13 3:47 AM

Chương trình học giả Fulbright Việt nam 2014

Chương trình Fulbright tại Việt Nam sẽ tuyển chọn ứng viên đủ tiêu chuẩn cho Chương trình Học giả Việt Nam 2014. Chương trình Học giả Việt Nam (Vietnamese Scholar Program – VSP), một trong bốn thành phần truyền thống của Chương trình Fulbright tại Việt Nam tài trợ cho học giả Việt Nam đi giảng dạy và/hoặc nghiên cứu tại các viện nghiên cứu hoặc trường đại học Hoa Kỳ trong khoảng từ ba tháng đến chín tháng. Các học giả được tuyển chọn sẽ được VSP đài thọ sinh hoạt phí hàng tháng, bảo hiểm sức khỏe trong suốt thời gian tham gia Chương trình và vé máy bay khứ hồi đi Hoa Kỳ. Chương trình Fulbright tại Việt Nam phối hợp với Hội đồng Trao đổi Học giả Quốc tế (CIES) sắp xếp học giả đến những nơi tiếp nhận phù hợp tại Hoa Kỳ. VSP khuyến khích phụ nữ, người dân tộc thiểu số, và ứng viên thuộc mọi tỉnh – thành nộp đơn. VSP nhằm tuyển chọn những học giả xuất sắc căn cứ trên học vấn và chuyên môn, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới hay quan hệ. Yêu cầu: Ứng viên muốn nộp đơn tham gia VSP phải:  có bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ (hoặc tương đương trong một số ngành chuyên môn)  là công dân Việt Nam  có trình độ tiếng Anh thành thạo để nghiên cứu hoặc giảng dạy ở Hoa Kỳ Lĩnh vực nghiên cứu/giảng dạy: Bất kỳ lĩnh vực nào, nhưng ưu tiên cho những lĩnh vực sau:  Quản lý Giáo dục đại học  Chính sách đối ngoại  Luật  Sức khỏe cộng đồng  Quản lý công  Nghiên cứu về Hoa Kỳ  Quy hoạch & Phát triển đô thị  Chuyên ngành nghiên cứu phụ nữ  Chính sách & Nghiên cứu về Môi trường  Kinh tế (bao gồm cả kinh tế quốc tế và kinh tế nông nghiệp) Hồ sơ: Hồ sơ trực tuyến truy cập tại trang web: http://vietnam.usembassy.gov/fvsc.html Hạn nộp: Thứ ba, ngày 15 tháng 10 năm 2013 Liên hệ: Cô Đỗ Thu Hương, Trợ lý Chương trình ĐT: (04) 3850-5000 (# 6225) Email: dohx@state.gov Nguồn: http://vietnam.usembassy.gov/fvsc.html