Cập nhật lúc: 11/06/13 9:26 AM

Chương trình Học bổng VEF 2014

Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) xin thông báo về Chương trình Học bổng cho niên học 2014. Quy trình nộp đơn và tuyển chọn Nghiên cứu sinh VEF là một quy trình mở, cạnh tranh và minh bạch. Các ứng viên không phải nộp bất kỳ khoản lệ phí nào để tham dự vào quy trình tuyển chọn này. Tiêu chí lựa chọn dựa trên các thành tích cá nhân bao gồm kết quả học tập, sự chuẩn bị, năng lực trí tuệ, khả năng tiếng Anh, và tiềm năng đóng góp khoa học cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu của Việt Nam.

Niên học 2014, VEF dự định sẽ cấp khoảng 40 suất học bổng cho các công dân Việt Nam theo học chương trình sau đại học tại Hoa Kỳ khai giảng vào mùa thu năm 2014. Xin lưu ý, VEF chỉ chấp nhận hồ sơ trực tuyến.

Tham khảo thông tin thêm tại Website: http://home.vef.gov/download/2014_VEF_Fellowship_Announcement_VIE.pdf