Hướng Sinh thái, Tài nguyên và Môi trường

– Các đề tài nghiên cứu của Viện đã triển khai đánh giá tác động môi trường đối với khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, xây dựng bản đồ ô nhiễm sinh học thủy vực thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu về tảo […]


Hướng các chất có hoạt tính sinh học

– Nghiên cứu sản xuất các chế phẩm nhằm nâng cao chất lượng nông sản xuất khẩu: Các chất kích thích ra rễ, kính thích ra hoa, đậu trái, trái chín đồng đều… kích thích cao su cho nhiều mủ đồng thời kéo dài tuổi […]


Hướng Công nghệ Vi sinh

– Nhiều nghiên cứu đã tập trung vào việc chuyển gen vào vi sinh vật. Viện cũng thành công trong việc chuyển gen Bt vào vi nấm Trichoderma nhờ vi khuẩn Agrobacterium. Ngoài ra, Viện cũng thực hiện nhiều nghiên cứu về sử dụng vi sinh vật trong […]


Hướng công nghệ sinh học môi trường

– Nhiều đề tài nghiên cứu đã tập trung nghiên cứu công nghệ nền xử lý nước thải chăn nuôi bằng hệ thống xử lý yếm khí, hiếu khí và ao sinh học. Viện đã xây dựng được hệ thống xử lý rác thải sinh […]


Hướng Công nghệ sinh học thực vật

– Trong lĩnh vực công nghệ tế bào thực vật, các cán bộ của Viện đã đạt được nhiều kết quả trong nghiên cứu nhân giống bằng phương pháp cấy mô và triển khai trồng 3 ha cây Paulownia tại Bình Dương, khảo sát thời […]


Hướng công nghệ sinh học động vật

– Viện đã chủ trì các đề tài nghiên cứu về sử dụng tế bào côn trùng SF9 để nuôi cấy virus gây bệnh tôm nhằm tạo ra kit xác định bệnh tôm và sản xuất chế phẩm tăng tính kháng bệnh tôm, giúp giữ […]