GIỚI THIỆU CHUNG

Viện Sinh học Nhiệt đới được thành lập theo Quyết định số 22/QĐ-TTKHTN&CNQG ngày 19 tháng 06 năm 1993 của Giám đốc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. […]


CƠ CẤU TỔ CHỨC VIỆN SHNĐ

Các phòng chuyên môn: 1. Phòng Công nghệ Gen Thực vật 2. Phòng Công nghệ Sinh học Động vật 3. Phòng Công nghệ Tế bào Thực vật 4. Phòng Vi sinh 5. Phòng Công nghệ Biến đổi Sinh học 6. Phòng Các chất có Hoạt tính Sinh học 7. Phòng Sinh thái […]


BAN LÃNH ĐẠO

VIỆN TRƯỞNG GS. TS. NCVCC. Hoàng Nghĩa Sơn Điện thoại: 028.38978794 Fax: 028.38978794 Email: hoangnghiason@itb.ac.vn  PHÓ VIỆN TRƯỞNG PGS.TS. NCVCC. Nguyễn Thị Phương Thảo Điện thoại: 0908097298 Email: bbgthao@yahoo.com   PGS.TS. NCVC. Nguyễn Văn Tú Điện thoại: 028.39320030/0988370989 Email: nguyenvan.tu@itb.ac.vn; nvtu.itb@gmail.com TS. NCVC. Lê Thành […]


HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

–   Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. NCVCC Nguyễn Thị Phương Thảo –   Phó Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. NCVCC Ngô Xuân Quảng –   Thư ký: TS. NCVC. Nguyễn Hoàng Dũng –   Ủy viên:       GS.TS. NCVCC Hoàng Nghĩa Sơn       PGS. TSKH Ngô Kế Sương       […]


CÔNG ĐOÀN – ĐOÀN THANH NIÊN

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2023 – 2028 1. Nguyễn Thị Như Quỳnh – Chủ tịch 2. Trần Trọng Tuấn – Phó chủ tịch 3. Phan Tường Lộc – Ủy viên 4. Lê Quỳnh Loan – Ủy viên. 5. Nguyễn Thị Huyền Trang – Ủy viên. 6. […]


Hướng Sinh thái, Tài nguyên và Môi trường

– Các đề tài nghiên cứu của Viện đã triển khai đánh giá tác động môi trường đối với khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, xây dựng bản đồ ô nhiễm sinh học thủy vực thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu về tảo […]


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng Viện Sinh học nhiệt đới thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao trong các lĩnh vực: Sinh lý, hóa sinh, công nghệ sinh học, sinh […]


Hướng các chất có hoạt tính sinh học

– Nghiên cứu sản xuất các chế phẩm nhằm nâng cao chất lượng nông sản xuất khẩu: Các chất kích thích ra rễ, kính thích ra hoa, đậu trái, trái chín đồng đều… kích thích cao su cho nhiều mủ đồng thời kéo dài tuổi […]


Hướng Công nghệ Vi sinh

– Nhiều nghiên cứu đã tập trung vào việc chuyển gen vào vi sinh vật. Viện cũng thành công trong việc chuyển gen Bt vào vi nấm Trichoderma nhờ vi khuẩn Agrobacterium. Ngoài ra, Viện cũng thực hiện nhiều nghiên cứu về sử dụng vi sinh vật trong […]


Hướng công nghệ sinh học môi trường

– Nhiều đề tài nghiên cứu đã tập trung nghiên cứu công nghệ nền xử lý nước thải chăn nuôi bằng hệ thống xử lý yếm khí, hiếu khí và ao sinh học. Viện đã xây dựng được hệ thống xử lý rác thải sinh […]


Hướng Công nghệ sinh học thực vật

– Trong lĩnh vực công nghệ tế bào thực vật, các cán bộ của Viện đã đạt được nhiều kết quả trong nghiên cứu nhân giống bằng phương pháp cấy mô và triển khai trồng 3 ha cây Paulownia tại Bình Dương, khảo sát thời […]


Hướng công nghệ sinh học động vật

– Viện đã chủ trì các đề tài nghiên cứu về sử dụng tế bào côn trùng SF9 để nuôi cấy virus gây bệnh tôm nhằm tạo ra kit xác định bệnh tôm và sản xuất chế phẩm tăng tính kháng bệnh tôm, giúp giữ […]