Cập nhật lúc: 7/02/14 7:25 AM

Các bài báo tham gia Hội nghị khoa học Công nghệ Sinh học toàn quốc 2013 của phòng CNTBTV

Ngày 27/9/2013, Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2013 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, do chương trình “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học”, và Viện Công nghệ sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) phối hợp tổ chức. Hội nghị được sự tham gia của hơn 500 đại biểu gồm các nhà khoa học và khách mời đến từ các Viện Nghiên cứu, Trường Đại học và các Bộ, Sở Khoa học trong cả nước.

Đến tham dự hội nghị, Phòng CNTBTV Viện Sinh học Nhiệt đới đã đóng góp 4 báo cáo khoa học, là kết quả của các công trình nghiên cứu của phòng trong năm qua:

– ẢNH HƯỞNG CỦA KINENTIN VÀ NGUỒN CARBOHYDRATES LÊN KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH PHÔI VÔ TÍNH CÂY CỌC RÀO (JATROPHA CURCAS L.). Đỗ Đăng Giáp, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyển Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Huyền Trang, Trần Trọng Tuấn, Thái Xuân Du, Nguyễn Đình Lâm, Dương Tấn Nhựt.
– ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY ĐỈNH SINH TRƯỞNG VÀ LỚP MỎNG TẾ BÀO TRONG VI NHÂN GIỐNG CÂY HỒ TIÊU (PIPER NIGRUM L.) GIỐNG VĨNH LINH. Thái Xuân Du, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Kim Loan, Trần Trọng Tuấn, Hoàng Thị Phòng, Trương Thị Trúc Hà, Đỗ Đăng Giáp.
– VAI TRÒ CỦA THÀNH PHẦN KHOÁNG VÀ GIÁ THỂ ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG CỦA CÂY ĐƯƠNG QUY NHẬT BẢN (ANGELICA ACUTILOBA(Siebold & Zucc.) Kitagawa) NUÔI CẤY QUANG TỰ DƯỠNG. Hoàng Ngọc Nhung, Nguyễn Thị Quỳnh.
– KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NUÔI CẤY THOÁNG KHÍ LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CÂY TRE MẠNH TÔNG (DENDROCALAMUS ASPER). Trần Trọng Tuấn, Huỳnh Lê Thiên Tứ, Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Thị Huyền Trang, Đỗ Đăng Giáp, Thái Xuân Du.