Cập nhật lúc: 26/08/16 9:16 AM

Bảo tồn ngoại vi các loại lan tự nhiên

Từ năm 1992, trong khuôn khổ chương trình hợp tác khoa học giữa Viện Sinh học nhiệt đới (ITB) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) với Vườn Thực vật M.M. Gryshko, Kiev (NBG) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Ucraina (UAS), các nhà khoa học từ hai phía đã điều tra và thu thập một số lượng lớn các loài lan rừng hoang dại từ khu vực tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Năm 2013, được sự hỗ trợ kinh phí của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và sự hợp tác nhiệt tình từ Vườn Thực vật M.M. Gryshko, Ucraina, Viện Sinh học Nhiệt đới đã tiếp nhận và di dời thành công 45 loài lan thuộc các chi Acanthephippium, Anoectochilus, Bulbophyllum, Calanthe, Ceratostylis, Cleisostoma, Coelogyne, Cymbidium, Dendrobium, Doritis, Eria, Gastrochilus, Liparis, Ludisia, Paphiopedilum, Phaius, Pholidota, Podochilus, Spathoglottis, Staurochilus, ThrixspermumTrias.

vuonuom
Mô hình bảo tồn ex situ các loài lan tại Viện Sinh học Nhiệt đới

Tất cả các loài lan tiếp nhận hiện đang được nuôi trồng tại nhà plastic, Viện Sinh học Nhiệt đới với tiểu khí hậu phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của lan. Sau 16 tháng nuôi trồng các loài lan tiếp nhận nói trên đã thích nghi với môi trường sống mới và một số loài cho thấy khả năng ra hoa trong điều kiện nuôi trồng tại nhà plastic gồm Cleisostoma rostratum (Lodd.) Seidenf.; Coelogyne fimbriata Lindl.; Coelogyne  huettneriana Rchb. f.; Cymbidium ensifolium (L.) Sw.; Cymbidium erythrostylum Rolfe; Cymbidium lancifolium Hook. f.; Dendrobium aloifolium (Blume) Rchb. f.; Dendrobium aphyllum (Roxb.) C. Fischer; Dendrobium crumenatum Sw.; Dendrobium moniliforme (Lindl.) Sw.; Dendrobium loddigesii Rolfe; Dendrobium lomatochilum Rolfe; Dendrobium parishii Rchb. f.; Dendrobium polyanthum Wall. ex Lindl.; Doritis pulcherrima Lindl.; Eria scabrilinguis Lindl. và Thrixspermum centipeda Lour. Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng đã xây dựng thành công qui trình nhân nhanh in vitro một số loài lan có giá trị bảo tồn và khả năng phát triển thương mại.

cac loai lan
Một số loài lan tiếp nhận từ NBG, Ucraina
đã nở hoa tại nhà plastic Viện Sinh học Nhiệt đới

 

quy trinh

Viện Sinh học Nhiệt đới hiện đang tiếp tục bổ sung thêm số lượng chi, loài lan rừng Việt Nam cho bộ mẫu tiếp nhận và tiến hành xây dựng bộ mẫu in vitro đối các giống lan quý hiếm Việt nam. Việc bảo tồn tính đa dạng và nhân nhanh các loài quý hiếm thuộc họ lan (Orchidaceae) bằng phương pháp vi nhân giống sẽ giúp hình thành cơ sở cho việc phục hồi nguồn lan hoang dại trong tự nhiên và chủ động trong sản xuất lan thương phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường nội địa, làm giảm thiểu nạn buôn bán lan rừng bất hợp pháp. Đây là mục đích mà chúng tôi hướng đến trong tương lai gần.

Nguồn tin và ảnh: ThS.  NCS. Mai Trường