Cập nhật lúc: 6/06/13 12:06 AM

Thông báo buổi bảo vệ tiến sĩ cấp nhà nước của NCS. Nguyễn Trí Minh

Sáng 9/11/2010,Viện Sinh học Nhiệt đới sẽ tổ chức buổi bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Nhà nước cho NCS. Nguyễn Trí Minh, chuyên ngành Sinh lý Thực vật; Mã số: 62.42.30.05 với đề tài: ” Nghiên cứu hệ thống nhân giống cây dâu tây (Fragaria x ananassa Duch.) bằng công nghệ nuôi cấy mô thực vật, đặc biệt chú trọng công nghệ quang tự dưỡng, nhằm tạo ra cây dâu tây sạch bệnh và chất lượng cao.”

Một số điểm mới của Luận án được công bố trong file đính kèm. Tom Tat Luan An_NMT

(Chu Tường Khanh – Viện Sinh học Nhiệt đới – 2010)