Cập nhật lúc: 4/09/23 7:39 AM

40 loài thực vật mới thuộc chi Xú hương (Lasianthus Jack) được phát hiện từ Việt Nam

40 loài thực vật mới thuộc chi Xú hương (Lasianthus Jack) được phát hiện từ Việt Nam

Xú hương (Lasianthus Jack) là một chi lớn thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) với khoảng hơn 180 loài, phân bố chủ yếu ở khu vực châu Á, một số ít ở châu Phi, châu Mỹ và châu Úc. Ở Việt Nam, theo thống kê của Phạm Hoàng Hộ (2000) thì chi Xú hương có khoảng 28 loài và 4 thứ. Từ đó đến nay các nhà khoa học thuộc Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng với các đối tác trong nước và quốc tế đã phát hiện, mô tả và công bố rất nhiều loài mới thuộc chi này, nâng số lượng loài của chi Xú hương lên hơn gấp đôi so với trước đó.

Trong công trình “A revision of the genus Lasianthus Jack (Rubiaceae) from Vietnam” các tác giả của Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, và Trung tâm nghiên cứu sinh quyển nhiệt đới thuộc Đại học Ryukyus, Nhật Bản đã tổng hợp, thống kê và mô tả thêm nhiều loài mới và ghi nhận mới, nâng tổng số loài của chi Xú hương ở Việt Nam lên 73 loài và 4 dưới loài (subspecies), trong đó có 40 loài và dưới loài được phát hiện và mô tả mới cho khoa học từ Việt Nam cho đến hiện tại, bao gồm:

1. Lasianthus bachmaensis V.S.Dang & Naiki – Xú hương bạch mã

2. L. bidoupensis V.S.Dang & Naiki – Xú hương bidoup

3. L. camlamensis V.S.Dang & Naiki – Xú hương cam lâm

4. L. candidus V.S.Dang, Naiki & Yahara – Xú hương hoa trắng

5. L. candidus subsp. hoanglienensis V.S.Dang, Naiki & Yahara – Xú hương hoàng liên

6. L. chevalieri subsp. gianglyensis V.S.Dang & Naiki – Xú hương giang ly

7. L. chii V.S.Dang & Naiki – Xú hương Võ Văn Chi

8. L. dakglaiensis V.S.Dang, Naiki & Tagane – Xú hương đắk glei

9. L. dienkhanhensis V.S.Dang & Naiki – Xú hương diên khánh

10. L. fansipanensis V.S.Dang & Naiki – Xú hương fansipan

11. L. gialaiensis V.S.Dang, Vuong, Quan & Naiki – Xú hương gia lai

12. L. globularis V.S.Dang & Naiki – Xú hương cầu

13. L. hatinhensis V.S.Dang, Naiki & Yahara – Xú hương hà tĩnh

14. L. honbaensis V.S.Dang, Tagane & H.Toyama – Xú hương hòn bà

15. L. hongiaoensis V.S.Dang & Naiki – Xú hương hòn giao

16. L. kbangensis V.S.Dang, Vuong & Naiki – Xú hương kbang

17. L. khanhhoaensis V.S.Dang & Naiki – Xú hương khánh hòa

18. L. khanhsonensis V.S.Dang, Naiki & Tagane – Xú hương khánh sơn

19. L. khanhvinhensis V.S.Dang & Naiki – Xú hương khánh vĩnh

20. L. konchurangensis V.S.Dang, T.B.Tran & T.D.Ha – Xú hương kon chư răng

21. L. kontumensis V.S.Dang, Naiki & Toyama – Xú hương kon tum

22. L. lacduongensis V.S.Dang & Naiki – Xú hương lạc dương

23. L. lamdongensis V.S.Dang, Naiki & Toyama – Xú hương lâm đồng

24. L. langbiangensis V.S.Dang & Naiki – Xú hương langbiang

25. L. naikii V.S.Dang & Vuong – Xú hương naiki

26. L. nghiasonii V.S.Dang & Naiki – Xú hương Hoàng Nghĩa Sơn

27. L. ngoclinhensis V.S.Dang, Naiki & Yahara – Xú hương ngọc linh

28. L. nhatrangensis V.S.Dang & Naiki – Xú hương nha trang

29. L. nuichuaensis V.S.Dang & Naiki – Xú hương núi chúa

30. L. phamhoangii V.S.Dang & Naiki – Xú hương Phạm Hoàng Hộ

31. L. sapaensis V.S.Dang & Naiki – Xú hương sapa

32. L. sonlangensis V.S.Dang, Vuong & Quan – Xú hương sơn lạng

33. L. tamdaoensis V.S.Dang – Xú hương tam đảo

34. L. thuathienhuensis V.S.Dang & Naiki – Xú hương thừa thiên huế

35. L. thuyanae V.S.Dang & Naiki – Xú hương thúy an

36. L. tumorongensis V.S.Dang, Naiki & Toyama – Xú hương tu mơ rông

37. L. vietnamensis V.S.Dang, Naiki & Tagane – Xú hương việt

38. L. vuquangensis V.S.Dang, Naiki & Yahara – Xú hương vũ quang

39. L. yaharae V.S.Dang, Tagane & H.Tran – Xú hương yahara

40. L. yersinii V.S.Dang & Naiki – Xú hương yersin


 

Một số loài Xú hương mới được phát hiện và mô tả từ Việt Nam: A. Xú hương Hoàng Nghĩa Sơn (Lasianthus nghiasonii V.S.Dang & Naiki), B. Xú hương thúy an (L. thuyanae V.S.Dang & Naiki), C. Xú hương bidoup (L. bidoupensis V.S.Dang & Naiki), D. Xú hương tam đảo (L. tamdaoensis V.S.Dang), E. Xú hương fansipan (L. fansipanensis V.S.Dang & Naiki).


Công trình được xuất bản dưới dạng sách có mã ISBN trong một tập và số riêng của tạp chí chuyên ngành Phytotaxa, ngày 26/01/2023 ― https://www.mapress.com/pt/issue/view/phytotaxa.581.1

Nguồn và tin: Đặng Văn Sơn – Viện Sinh học nhiệt đới