Cập nhật lúc: 2/09/23 10:29 AM

16th Asian Congress on Biotechnology

Hội Nghị Khoa học Quốc tế Công nghệ Sinh học Châu Á là hoạt động thường niên do Liên đoàn Công nghệ Sinh học Châu Á (AFOB) chủ trì và do các đơn vị là thành viên của AFOB luân phiên tổ chức.

Năm 2023, Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự phối hợp với AFOB, Hội Công nghệ Sinh học Việt Nam (VBA) và Hội Sinh học và Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế Công nghệ Sinh học Châu Á lần thứ 16 (ACB) 2023 (tên tiếng Anh: The 16th Asian Congress on Biotechnology (ACB) 2023).

ACB 2023 sẽ được tổ chức vào thời gian và địa điểm như sau:

– Thời gian: Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 10 năm 2023

– Địa điểm: Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh (Số 2374, quốc lộ 1, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh)

Hội nghị khoa học này là nơi tập hợp các chuyên gia hàng đầu từ các Viện, Trường và các Doanh nghiệp trong và ngoài nước để thảo luận về những tiến bộ khoa học và chiến lược dẫn đến sự bền vững toàn cầu, đồng thời tạo cơ hội để kết nối, hợp tác cùng phát triển các ý tưởng nghiên cứu mới, chuyên sâu. Hội nghị sẽ bao gồm nhiều phiên họp quan trọng khác nhau, từ công nghệ sinh học nông nghiệp và thực phẩm, vi sinh ứng dụng, công nghệ sinh học y tế, công nghệ nano, vật liệu sinh học/ y học tái tạo, sinh học tổng hợp,…; tạo cơ hội cho các nhà khoa học trên toàn thế giới trình bày những phát hiện và đổi mới mới về công nghệ sinh học

Trang web: https://afob-acb2023.com/