Cập nhật lúc: 26/08/16 9:15 AM

Thông tin về luận án “Nghiên cứu Đa dạng sinh học khu hệ cá Đồng bằng sông Cửu Long và sự biến đổi của chúng do tác động của biến đổi khí hậu và sự phát triển kinh tế – xã hội” của NCS. Thái Ngọc Trí

Thông tin về luận án đưa lên mạng