Cập nhật lúc: 17/03/18 6:53 AM

Thông báo tuyển dụng viên chức 2018

Viện Sinh học Nhiệt đới thông báo tuyển dụng Viên chức như sau:

Số lượng tuyển dụng 05 cán bộ

Ngạch tuyển dụng:

+ Nghiên cứu viên 03 cán bộ

+ Chuyên viên 02 cán bộ 

Thông tin chi tiết xin xem ở file đính kèm: 07 TB VSHND tuyen dung vien chuc nam 2018.

1. DonDangKyDuTuyen

2. so-yeu-ly-lich du tuyen vien chuc