Cập nhật lúc: 21/01/19 12:51 AM

Thông báo Hội nghị tổng kết năm 2018

Viện Sinh học nhiệt đới trân trọng kính mời các cán bộ, cựu cán bộ của Viện Sinh học nhiệt đới tham dự hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Thời gian bắt đầu 8.30 ngày 22/01/2019.

Địa điểm: Hội trường tòa nhà trung tâm