Cập nhật lúc: 4/09/23 7:34 AM

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức năm 2018.

Viện Sinh học nhiệt đới trân trọng thông báo danh sách các thí sinh nộp hồ sơ và thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viện chức năm 2018 như sau:
Số thí sinh nộp hồ sơ gồm: 13 thí sinh
Số thí sinh đủ điều kiện xét tuyển: 13 thí sinh
Chi tiết về danh sách thí sinh và các ngành xét tuyển xin xem ở file đính kèm:
11_TB_SHND

12_TB_SHND

Tin: Phòng QLTH