Cập nhật lúc: 11/06/18 8:58 AM

Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2018

Quyết định số 152/QĐ-SHNĐ ngày 04/06/2018 về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức 2018. 

Chị tiết xin xem ở file đính kèm: QĐ trúng tuyển Viên chức 2018

Tin: Phòng QLTH