PHÒNG VI SINH

TRƯỞNG PHÒNG

TS. NCVC. Hoàng Quốc Khánh
Điện thoai: 028. 2157510, 028. 38978793 – Mobile: 0913733410
E-mail: hoang-quoc-khanh@hcm.vnn.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

TS. NCVC. Nguyễn Hoàng Dũng
Điện thoại: 0932479995
Email: dung0018034@yahoo.com

CÁN BỘ NGHIÊN CỨU

CN. Ngô Đức Duy
Điện thoại: 0918044285
E-mail: ngoduy007@yahoo.com

ThS. Trần Trung Kiên
Điện thoại: 0903737690
Email: trkientr@yahoo.com

KS. Lưu Thị Mỹ Kiều
Điện thoại: 0937885876
Email:
luuthimykieu@gmail.com

CN. Đoàn Văn Tuệ
Điện thoại: 0985579796
Email:
vantue18@gmail.com

CN. Hoàng Ngọc Phương Thảo
Điện thoại: 0973855383
Email: Phuongthaohoang121@yahoo.com

CĐ. Vũ Hoàng Thao
Điện thoại: 01232552069

KTVHuỳnh Thanh Phong
Điện thoại: 0918659072
Email:
huynhdong2010@gmail.com

KTV. Đinh Thị Hồng
Điện thoại: 01255069589
E-mail: hong101187@gmail.com