PHÒNG VI SINH

PHÒNG VI SINH
Địa chỉ liên hệ: 9/621 Xa lộ Hà Nội, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:                   Fax:
Email:

 

Các nhiệm vụ của phòng Vi sinh:

– Nghiên cứu cơ bản về vi sinh vật như sinh lý, sinh hóa, di truyền vi sinh vật, điều tra tài nguyên vi sinh vật ở các tỉnh phía Nam, công nghệ vi sinh.
– Nghiên cứu triển khai sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ các ngành chế biến lương thực, thực phẩm (nước tương, cồn, bia, thạch dừa…), chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng trọt,
– Nghiên cứu những vấn đề khoa học – công nghệ thuộc lĩnh vực môi trường, xử lý môi trường theo hướng sinh thái bền vững và bảo vệ môi trường.
– Triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường phục vụ phát triển bền vững .
– Tham gia tư vấn với các cơ quan nhà nước về chính sách bảo vệ môi trường, phát triển các công nghệ thân môi trường.
– Đào tạo cán bộ lĩnh vực nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ môi trường.