PHÒNG SINH THÁI

PHÒNG SINH THÁI
Địa chỉ: 85 Trần Quốc Toản, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.39320030/08.39325995     Fax: 08.39325995
Email: doe@itb.ac.vn

Phòng nghiên cứu Sinh Thái có hơn 30 năm lịch sử hình thành và phát triển, tiền thân của Phòng Sinh Thái ngày nay là Phòng Sinh Thái Thủy Vực được thành lập từ những năm 1980 trực thuộc Phân viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (SIRIES). Năm 1993 Viện Sinh Học Nhiệt Đới (ITB) được thành lập trên cơ sở hợp nhất các phân viện nghiên cứu về Sinh Học và Hóa Học ở phía Nam. Hướng nghiên cứu về Sinh Thái Học vẫn được xem là một trong những lĩnh vực nghiên cứu quan trọng của Viện Sinh Học Nhiệt Đới cho đến nay. Hiện nay, Phòng Sinh Thái có 15 thành viên, trong đó có 1 Phó giáo sư-Tiến sĩ, 1 Tiến sĩ, 03 Nghiên cứu sinh, 04 Thạc sĩ & HV Cao học, 05 cử nhân và 1 KTV.

Các hướng nghiên cứu của Phòng Sinh Thái khá đa dạng, từ các hệ sinh thái trên cạn cho đến các hệ sinh thái dưới nước, từ các vùng nội địa cho tới các hệ sinh thái ven biển và quần đảo thuộc lãnh hải Việt Nam. Ngoài ra, các nghiên cứu về sự thích ứng đối với Biến Đổi Khí Hậu của các cá thể, quần thể, hệ sinh thái cũng được đẩy mạnh trong thời gian gần đây. Các nghiên cứu về Sinh học, Sinh Thái Thực Nghiệm và Ứng Dụng, Sinh thái học trong hệ sinh thái nuôi trồng thủy sản cũng đã thu được những thành tựu đáng kể. Các hướng nghiên cứu về Sinh Thái Cảnh Quan, Quản Lý Tài Nguyên dựa vào cộng đồng, Du Lịch Sinh Thái đã và đang đóng góp một phần quan trọng vào hướng nghiên cứu về sinh thái và phát triển bền vững ở phía Nam.

Một số hình ảnh Phòng Sinh Thái:

ST-1

_DSC0540

P1040081

ST-4