PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỘNG VẬT

PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỘNG VẬT
Địa chỉ liên hệ: 9/621 Xa lộ Hà Nội, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:                   Fax:
Email: