PHÒNG CÔNG NGHỆ BIẾN ĐỔI SINH HỌC

PHÒNG CÔNG NGHỆ BIẾN ĐỔI SINH HỌC
Địa chỉ liên hệ: 9/621 Xa lộ Hà Nội, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84-22189294       fax:
Email: