PHÒNG CÁC CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC

– Đề tài Cấp Sở KH&CN Tp. HCM (2009). Điều tra, chọn lọc giống Bạch tật lê – Tribullus terrestris có hàm lượng saponin steroid cao phân bố ở Việt Nam và nhân giống chọn lọc từ hạt.

– Đề tài phòng thí nghiệm trong điểm phía Nam về Công nghệ tế bào thực vật (2010). Khảo sát hoạt tính kích thích tính kháng một số virus gây bệnh trên cây Hồ tiêu (Piper nigrum) nuôi in vitro nhờ glycoprotein có nguồn gốc từ cây Sâm nam (Boerhavia diffusa).

– Đề tài phòng thí nghiệm trong điểm phía Nam về Công nghệ tế bào thực vật (2011). Nghiên cứu thử nghiệm tạo một số dạng kem bôi xua muỗi, kem dưỡng da từ dịch chiết nhân hạt neem (Azadirachta indica A.juss) và dầu neem được tinh sạch bằng phương pháp truyền thống kết hợp vi vật liệu.

– Đề tài cấp cơ sở Viện Sinh học Nhiệt đới (2011). Nghiên cứu khả năng hấp phụ enzyme cellulase lên vi hạt LDH (layer double hydroxide).

– Đề tài Viện Sinh học Nhiệt đới (2012). Phân tích thành phần dinh dưỡng và bước đầu tạo nước giải khát từ lá cây Chùm ngây, Moringa Oleifera.

– Đề tài Viện Sinh học Nhiệt đới (2012). Khảo sát khả năng ức chế hoạt tính tyrosinase và kháng oxy hóa của cao chiết từ 4 loài cây Đại bi, Bạch hạc, Bạch hoa xà và Chùm ngây

– Đề tài Viện Sinh học Nhiệt đới (2013). Bước đầu nghiên cứu hấp phụ Salicylic acid lên hạt nano LDH để làm thuốc kích kháng bệnh cho cây trồng.

– Đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ (2013), Nghiên cứu ứng dụng hạt nano Fe-Al LDH để làm giảm tác hại của phèn trên cây lúa.

– Đề tài Cấp Sở KH&CN Tp. HCM (2013). Nghiên cứu ứng dụng dầu vỏ hạt điều hấp thu trên hạt nano LDH trong phòng chống sâu hại.

– Đề tài phòng thí nghiệm trong điểm phía Nam về Công nghệ tế bào Thực vật (2013). Nghiên cứu nuôi cấy in vitro rễ bất định cây Tam thất (Panax sp.).

– Đề tài Cấp Sở KH&CN Tp. HCM (2013). Chọn lọc và nhân giống in vitro loài nưa konjac bản địa có hàm lượng glucomannan cao.

– Đề tài hợp tác giữa Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam với tỉnh Trà Vinh (2014). Ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật trong nhân giống và xây dựng mô hình trồng cây Đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa L. Harms) tại tỉnh Trà Vinh.

– Đề tài phòng thí nghiệm trong điểm phía Nam về Công nghệ tế bào Thực vật (2015). Nghiên cứu chọn dòng tế bào cây Bình vôi (Stephania rotunda Lour) có hoạt chất rotundine.

– Đề tài Viện Sinh học Nhiệt đới (2015). Khảo sát khả năng kháng sâu tơ (Plutella xylostella) của dịch ly trích chứa plumbagin từ rễ cây Bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L.).

– Đề tài cấp sở KH&CN tỉnh Trà Vinh (2016). Khảo sát thành phần sinh học cây Nở ngày đất (Gomphrena celosioides) và cây Đại bi (Blumea balsamifera (L.) DC) trong hỗ trợ điều trị bệnh Gout.