Cập nhật lúc: 2/09/23 11:06 AM

Phát hiện 2 loài thực vật mới thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) ở Khu BTTN Kon Chư Răng, Gia Lai

Phát hiện 2 loài thực vật mới thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) ở Khu BTTN Kon Chư Răng, Gia Lai

Các nhà khoa học Viện Sinh học nhiệt đới và Viện Địa lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, và Trường Đại học Cần Thơ vừa mô tả và công bố 2 loài thực vật mới cho khoa học và đây cũng là loài mới thứ 4 thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) cùng với hai loài Xú hương kon chư răng (Lasianthus konchurangensis V.S.Dang, T.B.Tran & T.D.Ha) và Căng gia lai (Psydrax gialaiensis B.H.Quang, T.B.Tran & V.S.Dang) được phát hiện và công bố trước đó ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, tỉnh Gia Lai, 2 loài mới gồm:

 

Lasianthus naikii V.S.Dang & Vuong – Xú hương naiki

Xú hương naiki (Lasianthus naikii V.S.Dang & Vuong) được phát hiện ở độ cao từ 1000-1100 m trên tuyến đường đi từ thác K50 đến thác ba tầng, dưới kiểu rừng kín thường xanh thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, tỉnh Gia Lai. Tên loài “naikii” được đặt theo tên của PGS. TS. Akyo Naiki hiện đang công tác ở Đại học Ryukyus Nhật Bản, người đã có nhiều đóng góp cho chương trình nghiên cứu họ Cà phê (Rubiaceae) ở Việt Nam.

 

 

 

 

Đặc điểm loài Xú hương naiki (Lasianthus naikii V.S.Dang & Vuong)

 

 

Lasianthus sonlangensis V.S.Dang, Vuong & Quan – Xú hương sơn lạng

Xú hương sơn lạng (Lasianthus sonlangensis V.S.Dang, Vuong & Quan) được phát hiện ở độ cao từ 900-1100 m trên tuyến đường đi từ trụ sở Khu Bảo tồn đến thác K50, dưới kiểu rừng kín thường xanh thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, tỉnh Gia Lai. Tên loài “sonlangensis” được đặt theo tên của xã Sơn Lạng, nơi mà Khu Bảo tồn thiên nhiên tọa lạc và mẫu chuẩn được thu thập để mô tả loài mới.

Đặc điểm loài Xú hương sơn lạng (Lasianthus sonlangensis V.S.Dang, Vuong & Quan)

Hai loài mới này được đăng tải trên tạp chí chuyên ngành European Journal of Taxonomy, ngày 18 tháng 03 năm 2022 ― https://europeanjournaloftaxonomy.eu/index.php/ejt/article/view/1697

Nguồn và tin: Đặng Văn Sơn – Viện Sinh học nhiệt đới