Cập nhật lúc: 2/09/23 11:04 AM

Phát hiện 1 loài An xoa mới từ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Các nhà khoa học Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đại học Cần Thơ vừa mô tả và công bố một loài An xoa mới từ vùng Duyên hải Nam Trung Bộ phía Nam Việt Nam, loài mới này được đặt tên là An xoa bình thuận (Helicteres binhthuanensis V.S.Dang) thuộc họ Bông (Malvaceae). Đây là loài mới thứ hai cùng với loài Tổ kén đắk nông (Helicteres daknongensis V.S.Dang & D.T.Bui) của chi Tổ kén (Helicteres) được phát hiện từ Việt Nam.

Chi Tổ kén (Helicteres) là một chi nhỏ của họ Bông (Malvaceae) ở Việt Nam, với khoảng 10 loài và 1 thứ (kể cả loài mới này). Đây là chi đặc biệt có giá trị mặt dược liệu, gần đây có nhiều loài mà người dân địa phương gọi là “An xoa” được sử dụng để chữa các bệnh hiểm nghèo.

Loài mới, An xoa bình thuận (Helicteres bianhthuanensis V.S.Dang) được phát hiện ở độ cao 80 m ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Tên loài “binhthuanensis” được đặt theo tên của tỉnh Bình Thuận, nơi phát hiện và mô tả loài mới này.

An xoa bình thuận (Helicteres binhthuanensis V.S.Dang)

Loài mới này được công bố trên tạp chí chuyên ngành Phytokeys, số 166, trang 87–95, ngày 29/10/2020 ― https://phytokeys.pensoft.net/article/57647/

 

     Nguồn và tin: Đặng Văn Sơn – Viện Sinh học nhiệt đới