Cập nhật lúc: 5/06/16 8:52 AM

Hội nghị Cán bộ Viên chức năm 2015

Ngày 18/02/2016, Viện Sinh học Nhiệt đới đã long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ Viên chức năm 2015 tại cơ sở Thủ Đức.

Tham dự hội nghị, về phía khách mời có các đại diện từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các Viện thành viên thuộc Viện Hàn Lâm khu vực phía Nam, các Trường, Viện, Cơ quan, Tổ chức có quan hệ công tác với Viện. Về phía Viện Sinh học Nhiệt đới có Ban Lãnh đạo, BCH Công đoàn và toàn thể cán bộ viên chức Viện.

Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động của Viện năm 2015, phương hướng năm 2016 do Viện trưởng trình bày; báo cáo tổng kết các hoạt động Công đoàn, phương hướng năm 2016 do Chủ tịch Công đoàn trình bày. Các báo cáo tài chính của Viện và Công đoàn cũng được công khai tại hội nghị. Các cán bộ, viên chức và khách mời tham dự hội nghị cũng đã đóng góp nhiều ý kiến xây dựng và phát triển Viện cũng như khắc phục những thiếu sót còn tồn đọng trong thời gian qua.

Sau khi báo cáo tổng kết các hoạt động trong năm, Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014-2016 đã tuyên bố từ nhiệm. Hội nghị đã bầu lại ban Thanh tra nhân dân cho nhiệm kỳ mới 2016-2018.

Cuối cùng, Viện trưởng đã phát động thi đua cho năm 2016. Hội nghị kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao thực hiện các nhiệm vụ năm 2016.

IMG_2657
IMG_2709