Danh sách công trình công bố năm 2020

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ NĂM 2020 Các nhà nghiên cứu của Viện Sinh học nhiệt đới đã công bố 108 công trình nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín ở trong và ngoài nước. Trong đó:  – 61 công […]


Một số Kết quả Khoa học & Công nghệ nổi bật năm 2020

MỘT SỐ KẾT QUẢ KHCN NỔI BẬT NĂM 2020 1. Phát hiện 15 loài thực vật mới cho khoa học (trong đó có 8 loài lan) và 7 loài ghi nhận mới cho hệ thực vật Việt Nam (trong đó có 5 loài lan) Tên […]Sản phẩm Phòng VS

Đang cập nhật nội dung


Sản phẩm phòng CNBDSH

Công nghệ (công nghệ đã chuyển giao và công nghệ đang có) – Sản xuất thử nghiệm Interferon – Sản xuất thử nghiệm Ethephon. – Công nghệ sản xuất maltodextrin và một số sản phẩm tinh bột sắn biến tính. – Phòng CNBĐSH đã nghiên cứu thành […]