Công khai ngân sách năm 2023 – Quý I

2023.Q1 – Cong khai ngan sach


THÔNG BÁO XÉT HỖ TRỢ NCS XUẤT SẮC – Đợt 1 năm 2023

Chi tiết thông báo xem ở tệp đính kèm. TB 579 ngay 28.12.2022 vv xet ho tro NCS xuat sac dot 1 nam 2023


THÔNG BÁO TUYỂN SINH – TIẾN SĨ – Đợt 1 năm 2023

Chi tiết thông báo và biểu mẫu xem ở tệp đính kèm. TB so 577 ngay 28.12.2022 vv thong bao tuyen sinh trinh do TIEN SI dot 1 nam 2023 TB so 577 ngay 28.12.2022_Mẫu kèm TBTS trinh do TIEN SI dot 1 nam 2023 […]


THÔNG BÁO TUYỂN SINH – THẠC SĨ – Đợt 1 năm 2023

Chi tiết thông báo và biểu mẫu xem ở tệp đính kèm. TB so 578 ngay 28.12.2022 vv thong bao tuyen sinh THAC SI dot 1 nam 2023 TB so 578 ngay 28.12.2022_Mẫu biểu TBTS THAC SI dot 1 nam 2023 Chương trình đào tạo […]


Công khai ngân sách năm 2022 – Quý II

2022.Q2 – Cong khai ngan sach


Công khai ngân sách năm 2022 – Quý I

2022.Q1 – Cong khai ngan sach

Danh sách công trình công bố năm 2020

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ NĂM 2020 Các nhà nghiên cứu của Viện Sinh học nhiệt đới đã công bố 108 công trình nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín ở trong và ngoài nước. Trong đó:  – 61 công […]


Thông báo 16 : V/v Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem link bên dưới: Kết quả xát tuyển VC_VSHNĐ_Năm 2020


Danh sách thí sinh nộp hồ sơ và đủ điểu kiện tham gia xét tuyển viên chức năm 2020

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ và đủ điểu kiện tham gia xét tuyển viên chức năm 2020. Chi tiết xin xem file đính kèm: 12TB_2020 – DS nộp hồ sơ.xét tuyển 13TB_2020 – DS đủ điều kiện tham gia xét tuyển


Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý (09 tháng năm 2020)

Mọi chi tiết xin truy cập vào link bên dưới: Thu chi NS_ITB_Quy 3 nam 2020


Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020. Mọi chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm: TB 565 – TUYEN DUNG VIEN CHUC (2) Mẫu sơ yếu lý lịch: so-yeu-ly-lich-du-tuyen-vien-chuc_2020


Danh mục thiết bị thuộc dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu phát triển công nghệ sinh khối dược liệu từ thực vật”

Danh mục thiết bị thuộc dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu phát triển công nghệ sinh khối dược liệu từ thực vật”: Danh mục thiết bị dự án dược liệu ITB – 2020/01/16


Công khai thực hiện dự toán thi – chi ngân sách quý (12 tháng năm 2019)

Chi tiết xin xem file đính kèm:  Thu chi NS_ITB_Quy 4 nam 2019 ITB – 13/01/2019


Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm: TB_26_Ket qua xet tuyen vien chuc 2019 ITB – 08/10/2019


Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý (9 tháng năm 2019)

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm: Thu chi NS_ITB_Quy 3 nam 2019 ITB – 07/10/2019


Thông báo thời gian xét tuyển viên chức Viện SHNĐ năm 2019

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm:  ThongBao_ITB23_20190924.   


Danh sách thì sinh nộp hồ sơ và đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức năm 2019

Chi tiết xin xem file đính kèm: 1/Danh sach nop ho so xet tuyen_2019 2/Danh sach du dien kien xet tuyen_2019


Thông báo số 19/TB-SHNĐ: V/v tuyển dụng viên chức năm 2019

Thông báo V/v tuyển dụng viên chức viện Sinh học Nhiệt đới năm 2019 Chỉ tiêu tuyển dụng: Ngạch nghiên cứu viên: số lượng 02 Gồm các hướng:  – Bảo tàng Động thực vật: số lượng 01 – Công nghệ Gen thực vật: số lượng […]


Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý (6 tháng năm 2019) Viện Sinh học Nhiệt đới

Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý (6 tháng năm 2019). Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. Thu chi NS_ITB_6 thang dau nam 2019 Nguồn và tin: ITB – 01/08/2019


Đánh giá thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Viện Sinh học Nhiệt đới 9 tháng đầu năm 2018

Vui lòng xem chi tiết tại link bên dưới: Cong-khai-NSNN-Biểu-9 thang_2018


Thông tin tóm tắt về việc nghiệm thu dự án: “Tăng cường trang thiết bị nghiên cứu Công nghệ Sinh học Động vật”

Thông tin tóm tắt về việc nghiệm thu dự án: “Tăng cường trang thiết bị nghiên cứu Công nghệ Sinh học Động vật”. Vui lòng xem chi tiết tại đường Link: TTTT_Nghiem thu du an TCTTB_ITB_2018


Thu chi Ngân sách quý 1 2018

Xem chi tiết: Cong-khai-NSNN-Biểu-03 (Q1.2018)


Thu chi ngân sách năm 2017

Báo cáo thu chi ngân sách năm 2017  Chi tiết: Thu chi Ngân sách 2017


Công khai tài chính 9 tháng đầu năm 2017

Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017: QĐ Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017  Công khai ngân sách 9 tháng đầu năm 2017: Cong-khai-NSNN 9 Tháng đầu năm 2017   


Hướng dẫn nội dung báo cáo chuyên đề trong chương trình đào tạo tiến sĩ

Cở sở đào tạo Viện Sinh học Nhiệt đới hướng dẫn bố cục và trình bày nội dung của các báo cáo chuyên đề Tiến sĩ như sau: Hướng dẫn nội dung báo cáo chuyên đề NCS


Thông tin về luận án của NCS. Ngô Văn Trí

Xem thông tin chi tiết ở các file đính kèm sau đây: – Trích yếu luận án – Danh sách cá nhân và cơ quan để đọc tóm tắt luận án – Thông tin luận án  

Văn bản, biểu mẫu về thực hiện đề tài cấp Viện Sinh học Nhiệt đới và cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

Các biểu mẫu liên quan đến thực hiện đề tài cấp Viện SHNĐ. Xem chi tiết tại đây Các biểu mẫu nghiệm thu cấp cơ sở các đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn Lâm KHCNVN. Xem chi tiết tại đâyBiểu mẫu đào tạo nghiên cứu sinh Viện Sinh học Nhiệt đới

Xem chi tiết các biểu mẫu trong file đính kèm tại đây


Thông báo thời gian báo cáo đề cương Nghiên cứu sinh 2013

Bộ phận đào tạo Sau đại học – Viện Sinh học Nhiệt đới trân trọng thông báo đến tất cả các học viên đã đăng ký dự tuyển Nghiên cứu sinh tại Viện Sinh học Nhiệt đới đến báo cáo đề cương như sau: 1/ […]