Đánh giá thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Viện Sinh học Nhiệt đới 9 tháng đầu năm 2018

Vui lòng xem chi tiết tại link bên dưới: Cong-khai-NSNN-Biểu-9 thang_2018


Thông tin tóm tắt về việc nghiệm thu dự án: “Tăng cường trang thiết bị nghiên cứu Công nghệ Sinh học Động vật”

Thông tin tóm tắt về việc nghiệm thu dự án: “Tăng cường trang thiết bị nghiên cứu Công nghệ Sinh học Động vật”. Vui lòng xem chi tiết tại đường Link: TTTT_Nghiem thu du an TCTTB_ITB_2018


Thu chi Ngân sách quý 1 2018

Xem chi tiết: Cong-khai-NSNN-Biểu-03 (Q1.2018)


Thu chi ngân sách năm 2017

Báo cáo thu chi ngân sách năm 2017  Chi tiết: Thu chi Ngân sách 2017


Công khai tài chính 9 tháng đầu năm 2017

Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017: QĐ Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2017  Công khai ngân sách 9 tháng đầu năm 2017: Cong-khai-NSNN 9 Tháng đầu năm 2017   


Hướng dẫn nội dung báo cáo chuyên đề trong chương trình đào tạo tiến sĩ

Cở sở đào tạo Viện Sinh học Nhiệt đới hướng dẫn bố cục và trình bày nội dung của các báo cáo chuyên đề Tiến sĩ như sau: Hướng dẫn nội dung báo cáo chuyên đề NCS


Thông tin về luận án của NCS. Ngô Văn Trí

Xem thông tin chi tiết ở các file đính kèm sau đây: – Trích yếu luận án – Danh sách cá nhân và cơ quan để đọc tóm tắt luận án – Thông tin luận án  

Văn bản, biểu mẫu về thực hiện đề tài cấp Viện Sinh học Nhiệt đới và cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

Các biểu mẫu liên quan đến thực hiện đề tài cấp Viện SHNĐ. Xem chi tiết tại đây Các biểu mẫu nghiệm thu cấp cơ sở các đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn Lâm KHCNVN. Xem chi tiết tại đâyBiểu mẫu đào tạo nghiên cứu sinh Viện Sinh học Nhiệt đới

Xem chi tiết các biểu mẫu trong file đính kèm tại đây


Thông báo thời gian báo cáo đề cương Nghiên cứu sinh 2013

Bộ phận đào tạo Sau đại học – Viện Sinh học Nhiệt đới trân trọng thông báo đến tất cả các học viên đã đăng ký dự tuyển Nghiên cứu sinh tại Viện Sinh học Nhiệt đới đến báo cáo đề cương như sau: 1/ […]