Các bài báo tham gia Hội nghị khoa học Công nghệ Sinh học toàn quốc 2013 của phòng CNTBTV

Ngày 27/9/2013, Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2013 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, do chương trình “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học”, và Viện Công nghệ sinh học […]