Cập nhật lúc: 2/04/15 9:43 PM

Borlaug Fellowships 2015

Thông báo của Bộ Nông Nghiệp Mỹ về các học bổng của chương trình Borlaug và Global research Alliance (GRA) dành cho Việt Nam ở link sau: http://www.fas.usda.gov/programs/borlaug-fellowship-program

Hạn chót nộp đơn là ngày 31 tháng 10 năm 2014.

Tin HTQT.