BẢO TÀNG THỰC VẬT
clip in extensions  ,
full lace wigs  ,
Lace Front Wigs   ,
hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
clip in extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair extensions   ,
hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
clip in extensions   ,
best hair extensions   ,
human hair extensions   ,
african american wigs   ,
extensions hair   ,
human hair wigs for black women   ,
Lace Front Wigs    /
clip in extensions    /
full lace wigs    /
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
african american wigs   ,
best hair extensions   ,
african american wigs   ,
remy hair extensions   ,
extensions hair    /
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
best hair extensions   ,
remy hair extensions   ,
full lace wigs   ,
extensions hair   ,
human hair wigs for black women   ,
extensions hair    |
   |
best hair extensions   ,
human hair wigs   ,
hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
clip in extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair wigs   ,
extensions hair   ,
remy hair extensions   ,
hair extensions   ,
lace front wigs   ,
african american wigs   ,
clip in extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair extensions   ,
best hair extensions   ,
full lace wigs   ,
extensions hair   ,
lace front wigs   ,
african american wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
best hair extensions   ,
lace front wigs   ,
extensions hair   ,
african american wigs   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
best hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
extensions hair   ,
hair extensions   ,

BẢO TÀNG ĐỘNG THỰC VẬT
85 Trần Quốc Toản, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.39325895              Fax: 08.39325895
Email: herbariumitb@yahoo.com.vn

 

Bảo tàng thực vật Viện Sinh học Nhiệt đới (ITB) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) với lịch sử hơn 100 năm, có một ý nghĩa rất lớn về mặt khoa học và lịch sử, nó được hình thành và phát triển trên nền tảng bộ sưu tập của các nhà thực vật học người Pháp và được lưu giữ bảo quản cho đến ngày nay. Bộ sưu tập này là tài sản quốc gia, quy tụ các mẫu tiêu bản thực vật không chỉ của Việt Nam mà còn từ nhiều quốc gia khác trong khu vực. Bảo tàng thực vật phục vụ cho các nhà khoa học, học viên cao học, sinh viên, học sinh… đến tra cứu và tham quan học tập.

Ngay từ những ngày đầu mới hình thành, Bảo tàng được quản lý bởi Viện Khoa học Đông Dương. Đến năm 1954 quản lý bởi Viện Nghiên cứu Nông học Sài Gòn. Từ năm 1993 đến nay, Viện Sinh học Nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, bảo trì và phát triển tài sản này.

Hiện nay, bảo tàng thực vật đang lưu giữ hơn 80.000 mẫu tiêu bản, đặc biệt trong đó có 300 mẫu type, của khoảng 10.000 loài thực vật có mạch được sưu tập trong giai đoạn từ những năm 1861-1954 trên bán đảo Đông Dương bởi các nhà thực vật học nổi tiếng người Pháp như: Thorel, Harmand, Pierre, Bon (cuối thế kỷ 19) và Poilane, Pételot, Chevalier, Eberhardt (thế kỷ 20). Đây cũng là bộ sưu tập được các nhà thực vật sử dụng để làm cơ sở cho việc biên soạn bộ sách nổi tiếng bằng tiếng pháp “Thực vật chí Đông Dương – Flore Générale de l'Indochine”. Bên cạnh đó, hàng năm ITB – VAST còn bổ sung vào bảo tàng từ 200-300 mẫu tiêu bản thông qua các đề tài, dự án, các hợp tác trao đổi mẫu giữa ITB với các đối tác trong nước và quốc tế.

Cùng với bộ sưu tập thực vật, bảo tàng còn lưu giữ khoảng hơn 2.000 đầu sách chuyên ngành. Trong đó, có nhiều cuốn sách không chỉ có giá trị khoa học mà còn có giá trị cổ xưa, thể hiện sự hiểu biết của con người đối với thế giới thực vật trong những giai đoạn đầu tiếp cận như: Horti rarorium plantarum (Comelino J. 1697), Classes plantarum (Linné C.A. 1738), Flora cochinchinensis (Loureiro 1790),…

Bảo tàng thực vật đã và đang xúc tiến nhiều hợp tác nghiên cứu cũng như trao đổi khoa học, trao đổi mẫu vật với nhiều đối tác trong nước và quốc tế như Đại học Nam Carolina, Hoa Kỳ; Đại học Kyushu và Đại học Kyoto, Nhật Bản; Bảo tàng tự nhiên Paris, Pháp; Vườn thực vật Praha, Cộng hòa Séc; Đại học Reading Vương quốc Anh,…  Được sự hỗ trợ hàng năm của VAST, bảo tàng đang từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu và số hóa mẫu vật nhằm kết nối và chia sẽ thông tin toàn cầu thông qua chương trình Brahms online của Đại học Oxford “http://herbaria.plants.ox.ac.uk/bol/vnm”. Mỗi năm bảo tàng còn đón tiếp hàng trăm lượt khách mà chủ yếu là các nhà thực vật, học viên cao học, sinh viên,… trong nước và quốc tế đến tra cứu, tham quan, học tập.

human hair wigs
light brown hair
full lace wigs
human hair wigs
lace front wigs
dirty blonde hair
human hair wigs
human hair wigs
human hair wigs
human hair wigs
human hair extensions
platinum blonde hair
chocolate brown hair
halo hair extensions
human hair wigs for black women 
clip in hair extensions
blue ombre hair
clip in hair extensions
peruvian hair
phair extensions
ariana grande hair
blonde ombre hair
colored hair
frizzy hair
honey blonde
laced hair extensions
light brown
remy hair extensions
blonde hairstyles
halo extensions
lace front wigs
light brown hair color
ombre short hair
hair extensions
hair extensions
full lace wigs
hair extensions
hair extensions
cheap hair extensions
extensions hair
brown and blonde hair
Lace Wigs   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
Semi-full Lace Wigs   ,
Full Lace Wigs   ,
Human Hair Wigs   ,
Human Hair Full Lace Wigs   ,
african american wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
human hair weave   ,
human hair wigs   ,
hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
brazilian hair   ,
human hair wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
human-hair-extensions-100-human    |
human-hair-extensions-soho    |
clip in extensions
color hair
curly hair extensions
lace front wigs
hair extensions clip in
hair length chart
lace front wigs
ombre hair extensions
clip in human hair extensions
hair extension
hair extensions for short hair
hair extentions
luxury for princess