Giới thiệu chung

Viện Sinh học Nhiệt đới được thành lập theo Quyết định số 22/QĐ-TTKHTN&CNQG ngày 19 tháng 06 năm 1993 của Giám đốc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. [...]

Cơ cấu tổ chức Viện SHNĐ

Các phòng chuyên môn: 1. Phòng Sinh thái 2. Phòng Tài nguyên Sinh vật 3. Phòng Công nghệ và Quản lý Môi trường 4. Phòng Công nghệ Sinh học Động vật 5. Phòng Công nghệ Tế bào Thực vật 6. Phòng Công nghệ Gen Thực [...]

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng Nghiên cức cơ bản, ứng dụng và phát triển công nghệ thuộc các lĩnh vực khoa học: sinh lý, hóa sinh, công nghệ sinh học, sinh thái, tài nguyên sinh vật, môi trường và các chất có hoạt tính sinh học. Nhiệm vụ [...]

Hướng Sinh thái, tài nguyên và môi trường

- Các đề tài nghiên cứu của Viện đã triển khai đánh giá tác động môi trường đối với khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, xây dựng bản đồ ô nhiễm sinh học thủy vực thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu về tảo [...]

Tiếp đoàn Đại học Chiba, Nhật Bản

Trong khuôn khổ hợp tác giữa trường Đại học Chiba (Nhật Bản) và Viện Sinh học Nhiệt đới (VAST), ngày 20/3/2014 phái đoàn trường Chiba bao gồm các thành viên đến từ các phòng ban khác nhau của trường: GS. Ryoko Niikura (Giám đốc Trung [...]

KHÓA HỌC SINH HỌC PHÂN TỬ NĂM 2014

Từ ngày 3/3 đến ngày 7/3/2014, Viện Sinh học Nhiệt đới (VAST) phối hợp với Trường Đại học Tsukuba (Nhật Bản) tổ chức lớp học quốc tế về Sinh học phân tử lần 4. Hơn 26 học viên từ các đơn vị khác nhau như [...]

KHÓA HỌC SINH HỌC PHÂN TỬ NĂM 2014

Từ ngày 3/3 đến ngày 7/3/2014, Viện Sinh học Nhiệt đới (VAST) phối hợp với Trường Đại học Tsukuba (Nhật Bản) tổ chức lớp học quốc tế về Sinh học phân tử lần 4. Hơn 26 học viên từ các đơn vị khác nhau như [...]

Học bổng toàn phần Fellowship Hà Lan cho bậc thạc sĩ và các khóa ngắn hạn

Dutch Ministry of Foreign Affairs under the budget for development cooperation is offering Netherlands Fellowship Programmes (NFP) for developing country applicants. NFP will be awarded for master’s and short courses. Students must be a national of one of the countries in the NFP country list valid at [...]

Tiếp đoàn Đại học Chiba, Nhật Bản

Trong khuôn khổ hợp tác giữa trường Đại học Chiba (Nhật Bản) và Viện Sinh học Nhiệt đới (VAST), ngày 20/3/2014 phái đoàn trường Chiba bao gồm các thành viên đến từ các phòng ban khác nhau của trường: GS. Ryoko Niikura (Giám đốc Trung [...]

KHÓA HỌC SINH HỌC PHÂN TỬ NĂM 2014

Từ ngày 3/3 đến ngày 7/3/2014, Viện Sinh học Nhiệt đới (VAST) phối hợp với Trường Đại học Tsukuba (Nhật Bản) tổ chức lớp học quốc tế về Sinh học phân tử lần 4. Hơn 26 học viên từ các đơn vị khác nhau như [...]

Tiếp đoàn Đại học Chiba, Nhật Bản

Trong khuôn khổ hợp tác giữa trường Đại học Chiba (Nhật Bản) và Viện Sinh học Nhiệt đới (VAST), ngày 20/3/2014 phái đoàn trường Chiba bao gồm các thành viên đến từ các phòng ban khác nhau của trường: GS. Ryoko Niikura (Giám đốc Trung [...]

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

Công nghệ vi nhân giống quang tự dưỡng để nâng cao chất lượng cây giống cấy mô

  Vi nhân giống, hay còn gọi là nhân giống in vitro, trong nhiều thập niên vẫn được xem là một trong những kỹ thuật hữu hiệu nhất dùng để nhân nhanh các giống cây trồng sạch bệnh đã được tuyển chọn hoặc các nguồn gien thực [...]

Giới thiệu chung về các Phòng ban và Trung tâm

nghiencuu

  Phòng Công Nghệ Trọng Điểm Phòng Các chất có Hoạt tính Sinh học Phòng Công nghệ Sinh học Động vật Phòng Công nghệ Tế bào Thực vật Phòng Công nghệ Gen Phòng Công nghệ Biến đổi Sinh học Phòng Công nghệ và Quản lý [...]

Cơ sở Thủ Đức

GIỚI THIỆU CHUNG Cơ sở Thủ Đức của Viện Sinh Học nhiệt đới là nơi đặt trụ sở chính của Viện Gồm các phòng ban nghiên cứu mảng công nghệ sinh học ….     HÌNH ẢNH         Địa chỉ: 9/621 Xa [...]

CƠ SỞ TRẦN QUỐC TOẢN

ĐỊA CHỈ: 85 TRẦN QUỐC TOẢN, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH Cơ sở 85 Trần Quốc Toản của Viện Sinh Học Nhiệt đới là bộ phận nghiên cứu về lĩnh vực Sinh Thái, Tài Nguyên, Môi Trường. Hiện nay, Cơ sở 85 Trần Quốc [...]

Tuyển tập các công trình nghiên cứu 2009 – 2011

Tuyển tập các công nghiên cứu của  Viện Sinh học Nhiệt đới 2009 – 2011 gồm các công trình nghiên cứu về Côn nghệ Sinh học, Sinh Thái, Tài nguyên & Môi trường … File Dowload:

Mã số CV-TB
Tên Công Văn–Thông Báo
Lĩnh Vực
Ngày ban hành

  • 996938 1465373910353482 1056978147 N
   19.04.2014
    
  • 372/VHL-KHTC
   Mẫu báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2014
   Viện hàn lâm KH&CN Việt nam
   01.04.2014
    
  • 08/2014/NĐ-CP
   Tên công văn 1
   Lĩnh vực 1
   26.02.2014
    
Mã số
Tên Báo cáo
Lĩnh Vực
Năm xuất bản

Tuyển tập các công trình nghiên cứu 2009 – 2011

Tuyển tập các công nghiên cứu của  Viện Sinh học Nhiệt đới 2009 – 2011 gồm các công trình nghiên cứu về Côn nghệ Sinh học, Sinh Thái, Tài nguyên & Môi trường … File Dowload: